Gyldent Daggry (Hrisí Avjí)

Græsk hilsen?

Níkos Mihaloliákos, lederen af partiet Gyldent Daggry, omringet af nazi-hilsende fæller

Gyldent Daggrys pressekontor har meldt ud at hilsen med udstrakt højre hånd, dvs nazihilsen, er en ægte græsk hilsen.

Det begrunder de med at diktatoren Ioánnis Metaksás gjorde netop dette til den officielle græske hilsen i 1930erne. "Præcis sådan hilste de græske patrioter som gav deres liv for vort Fædrelands Frihed" står der i partiets pressemeddelelse (kilde: Ethnos 21.10.2012).

Metaksás, som flirtede med nazisme og fascisme i 1930erne, gennemførte et militærkup i Grækenland i 1936. Han er en af Gyldent Daggrys store helte.

Partiet lægger heller ikke skjul på sin beundring for den græske militærjunta og dens brutale styre 1967-1974. Da en af de ansvarlige for juntadiktaturet, Níkos Dertilís, fornylig døde som livsfange uden nogen form for anger over fortiden, blev han hyldet og besunget i skingre toner. Mange af partiets parlamentsmedlemmer deltog i hans begravelse, hvor der blev skudt op i luften og bl.a. råbt "Ære være Níkos Dertilís" og "slyngler, bedragere, politikere", hvormed naturligvis henvises til samtlige andre politikere end lige Gyldent Daggrys. Amvrósios, metropolit i Kalávrita og tidligere præst for sikkerhedsstyrkerne under juntaen, lægger ikke skjul på sin beundring af partiet; han sammenlignede Dertilís med Kolokotrónis, nationalhelten fra 1821, og med Sokrates!

Alt dette kunne man affeje som fascistoid romantik og ultranationalistisk nostalgi, hvis ikke det lige var for partiets stabile tilslutning i meningsmålingerne på omkring 10% og deres erklærede hensigt om at afskaffe demokratiet indefra - præcis som Hitler gjorde. Politikerleden er stor i befolkningen - af gode grunde - og det lukrerer Gyldent Daggry på.

Mæander og hagekors, igen-igen

Når man endnu en gang hører Gyldent Daggry (Hrisí Avjí) beskrevet som et "ekstremistisk højrefløjsparti" (P1 Business, 29.12.2012), så må jeg lige, igen-igen, gøre opmærksom på at partiet selv opfatter sig som nynazister. Så hvorfor ikke bare kalde dem det?

På utallige mure, plankeværker og andre flader i Athen udspiller der sig en verbal kamp mellem nynazister og deres modstandere, altså mellem Gyldent Daggry-tilhængere og (formodentlig) anarkister, eller i hvert fald venstreorienterede.

Her er en sådan mur hvor en nynazist har tegnet tre symboler med rødt, hvorefter en modstander har forsøgt at overmale dem med sort. De tre nynazistiske symboler er: et hagekors,  et keltisk kors og en isoleret mæander = Gyldent Daggrys officielle logo. Tydeligere kan det vel ikke markeres at Gyldent Daggry indskriver sig i traditionen fra Hitler og nazisterne...?

Note: Det keltiske kors - et kors omskrevet af en cirkel - er ikke et entydigt symbol, men det bruges af mange racistiske, fascistiske og nynazistiske grupper, f.eks. Ku Klux Klan og White Pride, jvf. http://www.adl.org/hate_symbols/racist_celtic_cross.asp

Har Gyldent Daggry 22 pct. opbakning i den græske befolkning?

Gyldent Daggrys parlamentsmedlemmer

Ville det nynazistiske parti få over 20% af stemmerne hvis der var valg i dag? Det korte svar er: nej.

På det seneste har medierne fremhævet at Gyldent Daggry har helt op til 22 procents tilslutning. Det lyder stærkt foruroligende, men skal heller ikke nødvendigvis tages for pålydende.

Adspurgt hvad man vil stemme på, nævner ca. 10 procent Gyldent Daggry, ifølge en meningsmåling fra 17.november 2012. Partiet lå på 4-5 procent i meningsmålingerne i foråret, fik 7 procent af stemmerne ved begge valg i henholdsvis maj og juni 2012, men i løbet af efteråret er meningsmålingernes tal steget til 9-10 procent.

Hvorfra stammer så de drastiske procenttal på 15-22%?

I Grækenland er der tradition for at man spørger til partiernes og partiledernes popularitet, og desuden om hvilken politiker man helst ser som statsminister. Her viser de seneste meningsmålinger at Gyldent Daggry stort set ligger nederst hele vejen rundt: lederen Mihaloliákos er den som ligger lavest i popularitet (16,8%) og som kun 3,8% kunne forestille sig som statsminister. Hans parti ligger næstnederst i popularitet med kun 16%, overfor f.eks. Demokratisk Venstre med 41% og SIRIZA med 39%. Selv det traditionelle kommunistparti ligger højere i popularitet end Gyldent Daggry med 20%.

Det kunne stadig forstås som at partiet kunne regne med 15-16 procent støtte på valgdagen. Men disse popularitetsmålinger er aldeles uegnede til at sige noget om stemmeprocenter på valgdagen. Partiet Demokratisk Venstre ligger højest i popularitet og dets leder, Fótis Kuvélis, har ligget allerøverst gennem hele 2012 med helt op til 60 procent. Ikke desto mindre fik hans parti kun 6 procent af stemmerne ved begge valg, hvilket svarer meget godt til meningsmålingernes tal for hvor mange som agter at stemme på partiet. Popularitet har simpelthen ingen direkte sammenhæng med hvem man stemmer på.

Meningsmålinger indebærer selvfølgelig altid en vis usikkerhed, men popularitetsmålingerne er direkte vildledende. Der er stadig håb om at Gyldent Daggry i sidste ende vil vise sig at være en døgnflue.

Kilde: Ethnos on line, maj-november 2012.

Kirken og Gyldent Daggry

En aktivitisk præst og et af HA’s parlamentsmedlemmer i fortrolig samtale foran det lukkede teater som opførte stykket 'Corpus Christi'.

Det nynazistiske parti Gyldent Daggry, eller Hrisí Avjí (HA), har tilsyneladende ikke noget egentligt partiprogram på sin hjemmeside. Til gengæld har de en “identitetserklæring”, eller trosbekendelse om man vil, i 12 punkter. Den begynder sådan her:

“Jeg er medlem af HA fordi
1) Jeg går ind for Historiens trediestørste ideologi, den mest rodfæstede i mit Folks fortid, en ideologi som i lige høj grad er modstander af kommunismen/internationalismen og af liberalismen/økumenismen.” (http://www.xryshaygh.com/index.php/kinima)

Den ideologi kan jo kun være nazismen, eller ultrakonservatismen hvis man skal være venlig. Men hvordan kan den være rodfæstet i Grækenlands fortid? Naturligvis kun hvis man tilbageprojicerer nazismens ideologi til det antikke Sparta, noget som både de tyske nazister gjorde og som HA gør i dag, jvf. nedenfor om Thermopylæ.

Dette er så meget nemmere fordi det antikke Sparta, i modsætning til Athen, stort set ikke har efterladt sig litteratur. Nogle antikke forfattere mener ligefrem at spartanerne ikke havde musik, hvilket er det samme som at de ikke havde litteratur: i klassisk tid blev litteratur nemlig sunget, hverken læst eller fremsagt. Derfor ved man faktisk ikke meget om oldtidens spartanere, udover at de skabte et mandsdomineret samfund opbygget på strenge krigeridealer og at de var en lille, “raceren” overklasse som dominerede en underklasse mange gange større end dem selv. Dette stof spinder nazister og nynazister så videre på efter forgodtbefindende og kobler sig dermed direkte på den hedenske oldtid.

I HA’s “trosbekendelse” er den kristne kirke kun nævnt én gang, nærmest i forbifarten og blot som en del af “den nationale kultur”. Derfor er det påfaldende at partiet har slået sig op på at være “beskytter af den græsk-ortodokse kirke” ved flere lejligheder, f.eks. i anledning af “Skt. Spaghetti” (se nedenfor) og ved blokeringen af det kontroversielle skuespil Corpus Christi i Athen. Sammen med præster og almindelige medlemmer af menigheden var HA talstærkt til stede ved protesten, som faktisk fik teaterforestillingen lukket. Den fortrolige samtale mellem en aktivitisk præst og et af HA’s parlamentsmedlemmer foran det lukkede teater illustrerer det nære samarbejde.

Til trods for HA's fascination af det hedenske, ved de at præsterne kan have indflydelse på hvor menigheden sætter krydset på valgdagen, så HA udnytter naturligvis de muligheder det kan give at stå sig godt med kirken. Men hvad siger kirken selv?

Ligesom den danske Folkekirke er den græske kirke decentraliseret: der findes ingen repræsentant for kirken som kan udtale sig på dens vegne. Det nærmeste man kan komme er “Ærkebiskoppen for Athen og Det ganske Grækenland” som har en vis autoritet over det meste af den ortodokse kirke i Grækenland (minus Kreta og Dodekaneserne). Men de mange biskopper rundt omkring i landet har lokal magt, sammen med præsterne kan de samle store demonstrationer, øve lokalpolitisk eller ligefrem landspolitisk indflydelse, og sprede deres budskaber via kirkelige radio- og TVstationer.

Nogle biskopper støtter åbentlyst HA. Amvrósios, biskop på Peloponnes, kommer med gode råd til partiet om hvordan de kan trimme deres stil, dvs undgå de mest grelle nazistiske symboler og udtalelser, og han mener at HA er Grækenlands "søde håb" (γλυκειά ελπίδα). Serafím, biskop i Piræus, har bl.a. udtalt i et TV-interview at Hitler blev finansieret af en jødisk, zionistisk familie med det formål at skræmme jøderne til at rejse til Palæstina, og at det i dag er "den internationale zionisme" som står bag en sammensværgelse om at destruere familien og de kristne værdier til fordel for homoseksualitet og kvindefrigørelse, en udtalelse helt i tråd med HA (jvf. også http://thelede.blogs.nytimes.com/2010/12/24/greek-bishop-equates-zionism-to-satanism/).

Heldigvis har mange andre biskopper taget offentligt afstand fra HA. Men demokratiet giver enhver ret til at udtrykke sine meninger, også de mest afskyelige, og ingen kan give de ultranationalistiske biskopper mundkurv på. De progressive, modernistiske biskopper må nøjes med at udtrykke deres mishag og væmmelse ved HA's racistiske og voldelige politik. Samtidig med at biskopperne kritiserer teaterstykket Corpus Christi, støtter de i bedste, voltaire'ske ånd ytringsfriheden og protesterer mod blokeringen af det teater som opførte stykket. Den indirekte censur som HA udøver, ofte i samarbejde med højrefløjen af kirken, ser de med rette som et faresignal for demokratiet. Ærkebiskoppen Ierónimos har udtrykt sig mere diskret, men han har klart distanceret sig fra de selvbestaltede “beskyttere” af kirken (dvs HA) og fordømt enhver form for vold og racisme.

Et lille strejf af optimisme finder man måske i en af de seneste meningsmålinger: for første gang er HA faldet i popularitet. Endnu vigtigere: adspurgt om hvilke problemer som er de mest presserende peger de fleste på økonomien (50%) og arbejdsløsheden (41%), mens 'lov og orden' og 'indvandrerne' kommer helt i bunden med henholdsvis 4% og 2%. Kan man håbe på at HA blot er en døgnflue og at vælgerne vil erkende at man ikke løser nogen problemer med vold og nationalromantik?

Hagekors eller mæanderbort ?

Partisymbolet for Gyldent Daggry (Hrisí Avjí) består af et isoleret element af en mæanderbort, omkranset af olivengrene. Partiet fastholder at dette er et klassisk græsk mønster som intet har at gøre med nazisternes hagekors - til trods for en påfaldende lighed.

Nu eksisterede en enkelt "mæander" faktisk ikke i antikken, den optrådte kun som en løbende bort af identiske mønstre, ligesom en flod der bugter sig af sted (se f.eks. http://da.wikipedia.org/wiki/M%C3%A6ander).

Men hvis nogen skulle have været i tvivl om at den "isolerede mæander" faktisk skal opfattes som identisk med hagekorset, så kan man blot kigge på en tatovering på en Gyldent Daggry-arm: her er partisymbolet ledsaget af det nazistiske "Sieg Heil".

Partilederen har da også fornylig udtalt at nazihilsenen med fremstrakt højre arm er en ægte græsk hilsen (dog ikke antik!). Så måske er slangen ved at bekende kulør? Måske regner det græske nazistparti med at grænserne langsomt forrykkes så nazisymboler efterhånden bliver salonfähige og nazistisk ideologi lidt efter lidt accepteres i det græske samfund?

Det ville være virkelig uhyggeligt, for det ville betyde at et stort flertal af grækerne ikke kender deres egen historie og deres lands lidelser under den tyske besættelse og heller ikke er klar over hvilke rædsler nazisterne står for. Eller i det mindste betyder det at Gyldent Daggry satser på deres landsmænds uvidenhed - og partiet har gennemgående bevist at de har fingeren på den populistiske puls.

Mæanderbort, igen-igen

En "dobbelt" mæanderbort, hvor de to krydser hinanden, kommer automatisk til at danne en svastikabort, jvf billedet.

Måske er det grunden til at Hrisí Avjí har valgt den "isolerede mæander" som logo? Den indviede er klar over at mæanderborten gemmer svastikaén i sig.

Sankt Spaghetti

I september fik en 27-årig mand på øen Évia (eller: Euboia) sin facebookkonto lukket og sit hjem ransaget. Han selv blev arresteret og anklaget efter begge græske blasfemiparagraffer, henholdsvis "overlagt blasfemi" og "forhånelse af religion", som hver især kan give op til to års fængsel.

Hvad havde han gjort? Såmænd bare opfundet "Sankt Spaghetti" og lagt ham på Facebook. Som det fremgår af billedet, består ansigtet under den sorte kalot af spaghetti; det samme gælder for jomfru Maria, som holder et Jesusbarn med hestehovede på sin arm. Ikke specielt æstetisk tilfredsstillende, men dog uskadeligt, skulle man mene.


Inspirationen kommer fra en amerikansk studerende som i 2005 opfandt religionen "pastafarianisme" med "Det flyvende spaghettimonster" som den altskabende gud. Amerikaneren gjorde gældende at hans nye religion og dens skabelsesteori skulle bruges i skoleundervisningen på lige fod med de to andre skabelsesteorier: Darwinismen og teorien om "intelligent design". Den unge græker har simpelthen efterlignet et morsomt og begavet angreb på den amerikanske yderste højrefløj.

Men det slap han altså ikke godt fra. Politiet fastholder at de har efterforsket sagen på baggrund af hundredevis af klager over facebooksiden, men det ser snarere ud til at de først har reageret efter at sagen blev rejst den 15.sept. i det græske parlament af det nynazistiske parti "Gyldent Daggry" (Hrisí Avjí).

Sankt Spaghetti, eller jéron Pastítsios, er opkaldt efter den græske ret pastítsio. Navnet er ikke grebet ud af luften men er en parodi på en munk, jéron Paísios (1924-1994), som i vide kredse anses for en helgen som udrettede flere mirakler. Som et eksperiment lagde den 27-årige også på nettet en historie om et "mirakel" hvor jéron Paísios skulle have genopvækket en hjernedød ung mand. "Miraklet" var det rene opspind. Ikke desto mindre blev det taget for gode varer og spredtes hurtigt på græske religiøse hjemmesider som endnu et bevis på Paísios' hellighed. Folks godtroenhed overfor mirakler, specielt når det drejer sig om sygdom og helbredelse, er fundamentet for den kirkelige pengemaskine, og formodentlig var det blot det som den 27-årige ville gøre opmærksom på.

Der kom mange og skarpe reaktioner på arrestationen af den unge og angrebet på ytringsfriheden: "Man går i seng i Athen og vågner i Teheran" skrev en journalist. Men det skulle blive værre. En teaterforestilling som fremstiller Jesus og apostlene som homoseksuelle faldt heller ikke i nazistpartiet Gyldent Daggrys smag. Bøller fra Hrisí Avjí, inklusive et parlamentsmedlem, troppede op med deres græske flag (som er et påskud for at bære tykke trækøller), råbte og skreg de værste sjofelheder, overfaldt teatergængerne og kastede med sten; politiet stod roligt og så til, mens teatret måtte opgive forestillingen. I et land hvor talrige militærdiktaturer gennem forrige århundrede har udøvet censur, overvåget folk, smidt anderledes tænkende i fængsel og tortureret dem, er der mange som ikke bryder sig om forsøg på at stoppe ytringsfriheden. Men Gyldent Daggry fastholder at de har ret til at "forsvare" de græske ortodokse værdier, og selv om ytringsfrihed er vigtig for intellektuelle, står den måske ikke i høj kurs hos almindelige mennesker som ser deres eksistensgrundlag forsvinde i skypumpen af nedskæringer og ekstraskatter. De har andre prioriteringer.

Det er besynderligt at se det nynazistiske Gyldent Daggry, som tilbeder det antikke Sparta og dets hedenske dyder, posere som religionens og kirkens forkæmper. Men efter partiet, fra under 1% af stemmerne, pludselig eksploderede til 7% ved valget i juni 2012 (og 10-12% i nyere meningsmålinger), har de formodentlig indset at de ikke kan tillade sig at støde de religiøse vælgere fra sig. Desuden har de fælles interesser med højrefløjen af den græske kirke i spørgsmål som nationalisme i forholdet til nabostaterne, homoseksualitet, abort og kvindens stilling (nemlig i hjemmet). Det betyder heldigvis ikke at kirken som sådan støtter partiet: flere biskopper har sagt klart fra overfor partiet og dets fundamentalisme.

Gyldent Daggry "retfærddiggør" deres voldelige handlinger med at man er i nødssituation hvor staten er lammet og i praksis ikke fungerer - det var det samme Breivik kørte på med. "Hrisí Avjí er i krig med det politiske system og dem der repræsenterer det, i krig med bankerne, i krig med de illegale erobrere (dvs immigranterne)". "Vi er imod alle", siger de, "og 50-60% af politiet støtter os".

Det er ikke uden grund at mange, inklusive landets statsminister, advarer om at Grækenland minder om Weimarrepublikken og den tyske udvikling i 30'erne.

Se BBC's interview med et parlamentsmedlem fra Hrisí Avjí:

http://www.bbc.com/news/world-19976841


Thermopylæ 2012 - Gyldent Daggry hylder Leonidas

Den 25.august holdt det nynazistiske parti Gyldent Daggry en ceremoni ved det kæmpestore monument i Thermopylæ og hyldede de 300 spartanere og deres anfører Leonidas som standsede den persiske hær i august 480 f.Kr. Enhver forhåndstvivl om, hvorvidt partiet var antiparlamentarisk og voldeligt, forsvandt når man hørte partilederen, Níkos Mihaloliákos, holde sin tale.

I hans udlægning bliver de antikke spartaneres sejr over 'barbarerne' naturligvis en parallel til Gyldent Daggrys selvjustits og overfald på indvandrerne i Grækenland: "I dag, mens vi fejrer de 300 (spartanere), er visse andre i færd med at sælge fædrelandet. De tror at de kan slippe af sted med det, men der tager de grundigt fejl, som de selv kan se ved de "små Thermopylæ'er" som Gyldent Daggry udkæmper, hvadenten det er i Korinth, i Ájios Panteleímonas, i Komotiní, Kalamáta, på Kypern, Kreta, eller i Évros"

Partiet overfaldt Roma'er i Kalamáta og Komotiní i hh. maj og august 2012, og i Korinth forhindrede de overførsel af illegale indvandrere til en forladt militærforlægning i august 2012.

Indenrigsministeren Níkos Déndias har sagt at han vil bekæmpe Gyldent Daggrys 'stormtropper', som står bag disse overfald. Mihaloliákos reagerer sådan i sin tale: "'Vi vil bekæmpe stormtropperne', siger Déndias. Vi står lige her, lad dem bare bekæmpe os, det er jer (dvs forsamlingen han taler til) som er Gyldent Daggrys stormtropper, lad dem bare komme an, så får vi se hvem der er stærkest." Dette udløser voldsomme klapsalver og kampråb fra forsamlingen.

http://www.youtube.com/watch?v=6uH2ePtHwTQ

Et andet sted taler Mihaloliákos om Gyldent Daggrys nyvalgte parlamentsmedlemmer: "Jeg kan fortælle jer at vi overhovedet ikke befinder os godt i Parlamentet. Vi føler os utilpas derinde, vi føler en væmmelse og en lede. Hvis de (andre parlamentsmedlemmer) vil have det, kan vi nårsomhelst forlade stedet og gå ud på gaderne, og så får vi se hvem der er stærkest. Så skal de få at se hvad stormtropper er for noget, hvad kamp betyder ..." Resten drukner i klapsalver og mængdens taktfaste råb: BLOD, ÆRE, GYLDENT DAGGRY (ΑΙΜΑ, ΤΙΜΗ, ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ).

http://elnewsgr.blogspot.dk/2012/08/2012.html

Partiet har gjort et stort nummer ud af at deres webside blev lukket ned, men ultranationalisterne er så sandelig kommet stærkt igen, både med en - pænt friseret - officiel side og med mere vildt nationalistiske sider som f.eks. denne side for "Hellenic Pride":

http://elnewsgr.blogspot.dk/2012/08/2012.html

I det hele taget er de dygtige til at bruge internettet og youtube, ligesom de øvrige militante nationalister overalt. Denne reklamespot fra 2011 har en uhyggelig lighed med den video som Breivik lagde på nettet - blot er den noget mere professionel:

http://www.youtube.com/watch?v=dn6wh2iRgxY&feature=related

Partiet Gyldent Daggry (Hrisí Avjí)

Partiet Gyldent Daggry (Hrisí Avjí) bliver i danske medier bl.a. omtalt som "et højreorienteret, indvandrerkritisk parti". Det lyder jo meget uskyldigt, nærmest som en græsk udgave af Dansk Folkeparti, men det er meget langt fra virkeligheden.

Gyldent Daggry er et nynazistisk parti - så kort kan det siges.

Efter deres valgsejr ved begge parlamentsvalg i maj-juni 2012, hvor de fik ca. 7% af stemmerne og dermed kom ind i parlamentet for første gang, har partiet forsøgt at nedtone de mest ekstreme elementer i deres officielle politiske diskurs, men man skal ikke skrabe ret meget i lakken, før den egentlige ideologi viser sig. Den norske masssemorder Anders Bering Breivik nævner partiet i sit Kompendium, og der er faktisk langt hen ad vejen et fælles idegrundlag for Breivik og Hrisí Avjí:

- Vesten, specielt Europa, er degenereret og befinder sig i dybt, kulturelt og moralsk forfald

- Hovedfjenderne er:
         -   "kommunisterne", dvs socialdemokrater og venstreorienterede, men også                               kulturradikale og andre frisindede
         -    muslimerne
         -    "feministerne", dvs alle som har bidraget til kvindefrigørelse og ligestilling
         -    hertil kommer jøderne (dog ikke i Breiviks tilfælde)

- Kuren for det syge Europa består i en etnisk udrensning (alle fremmede skal smides ud), og i en genoprettelse af det patriarkalske samfund: kvinderne skal tilbage til hjemmet hvor de skal føde så mange børn som muligt, skilsmisse og abort skal forbydes, manden skal styre samfundet, inklusive undervisningssystemet hvor den kvindelige indflydelse i vore dage har været katastrofal.

--

Partiet Hrisí Avjí, og specielt deres ordfører Ilias Kasidiaris, er blevet gået hårdt på klingen af talrige journalister som vil høre hvordan partiet stiller sig til nazisterne og Adolf Hitler, men Kasidiáris er dygtig til at glide af på spørgsmålene: Hitler skal dømmes af "historien" engang i fremtiden, siger han.

Hans holdninger fremgår dog tydeligt af en artikel han har skrevet til partiavisen 20.4.2011 (se nedenfor). Her lovpriser han Hitler som "politisk leder, samfundsreformator og strategisk geni", han beklager at Hitlers store reformer blev stoppet af Anden Verdenskrig og udmaler det idylliske Europa, vi ville have levet i hvis Hitler havde vundet krigen.

Nynazist er den præcise betegnelse.

Kasidiaris: artikel om Hitler

Den sande Hitler
af Ilías Kasidiáris, ordfører for partiet Gyldent Daggry (Hrisí Avjí).
Trykt i bladet "Hrisí Avjí, 20.4.2011


(...)

Hvordan ville Europas, ja hele verdens fremtid have tegnet sig, hvis ikke nationalsocialismens fornyende fremdrift var blevet standset af Anden Verdenskrig? Den krig som Demokratierne - eller rettere jøderne, ifølge general Metaksás* - startede mod Tyskland.

Grundlæggende værdier, som frem for alt stammer fra den græske oldtid, ville ganske givet have haft åndelig dominans i alle stater og ville have bestemt folkenes skæbne. Romantikken som åndelig bevægelse, og klassicismen, ville have overvundet den dekadente subkultur, som nu har ødelagt det hvide menneske. Den rå materialisme ville forlængst være blevet fjernet til fordel for det åndelige. Videnskabsmanden ville have triumferet over teknokraten. Mennesket ville have været i færd med at udforske fjerne himmellegemer og ville allerede have forklaret de subatomare elementers forunderlige verden. Naturen, som nu er blevet ødelagt af få årtiers demokratisk overindustrialisering, ville have været forgudet. Guldet ville være blevet værdiløst i forhold til legemskraft og tænkning. Dybt i jorden ville det nye menneske have begravet det forbruger-idol, som har overlevet i vores degenererede tider. Filosoffen og krigeren ville have knust bankmanden. Der ville for altid have været sat en stopper for den pengehandel, som træder folkeslagene under fode; et sørgeligt eksempel er grækerne, som fra at være åndelige pionerer og verdensherskere i dag er blevet reduceret til slaver af den zionistiske kapital.

* Ioánnis Metaksás var diktator i Grækenland 1936-1941. Han var beundrer af Mussolini og Hitler.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

søren hee | Svar 10.11.2012 10.34

Pudsigt, forleden kørte jeg forbi Chrisiansborg Slotskirke og kiggede op for at se den meander bort der pryder bygningen, og ser at den har svastika i borten.

Sysse Engberg 10.11.2012 11.08

Ja, det er da virkelig pudsigt... bare svastika'en (og mæanderen) var forblevet løbende borter! Det er åbenbart kun i isolation at de er farlige

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

05.12 | 15:22

Hej ginios.dk

Jeg er ved at skrive SRP omhøjreradikalisering i økonomiske krisetider.Kan en person bag siden kontaktses? Og er oversættelserne autoriteret?

...
21.02 | 14:32

hej Sophie,
tak for rosen...;o)
du kan læse lidt om mig på den underside som hedder GIONIS - du kan også sende en mail til mig (adressen står på hovedsiden)

...
21.02 | 11:58

Hej Gionis,
Meget fin side, men kan du ikke oplyse lidt om dig selv? Jeg vil gerne bruge nogle af dine posts i min undervisning i old. Mvh. Sophie

...
26.08 | 12:49

Spændende...

...
Du kan lide denne side